: خواص رژیم شیر برای اطفال

ترتیب شیر دادن به اطفال در ایام بیماری مثل همان ترتیبی است که برای بزگسالان قائل شده ایم، یعنی دو یا سه روز اطفال را  وادار کرد روزه بگیرند و در آن ایام فقط آب بخورند. سپس با یکی دو روز دیگر به آنها فقط آب پرتقال و یا آب میوه داد و آنگاه باید وادارشان کرد رژیم شیر بگیرند.

مقدار شیری که باید اطفال در موقع بیماری مصرف کنند، بستگی به سن، وضع مزاج و بنیه  و وزن آنها دارد. آنهایی که سنشان از ۱۶ سال بیشتر است، بهتر است به اندازه ی رژیم شیر خانم ها، یعنی روزی ۵/۴ الی ۵ لیتر شیر بنوشند. دختران هم سن آنها باید یک لیتر کمتر شیر مصرف کنند.

به اطفال یک ساله و یا در حدود آن باید یک لیتر شیر خورانید. کودکان بین یک سال و پنج سال باید روزی دو یا سه لیتر شیر بنوشند.

منبع : طب جامع امام علی (ع) تالیف سعید راشدی

/ 0 نظر / 11 بازدید